foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

 

  1. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
  3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
  4. Związek Szkółkarzy Polskich

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.