foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Jak ten czas szybko płynie...! To już 85 lat istnienia w Warszawie szkoły, która kształci w zawodach przyrodniczych. To tylko 85 lat, bo idea miłości do natury jest wieczna. W dniu 21 października 2019 r. cała społeczność szkolna razem z wieloma wspaniałymi gośćmi podniośle i uroczyście świętowała wspaniały jubileusz Szkoły. Byli z nami: p. Rafał Miastowski -burmistrz dzielnicy Mokotów, p. Krzysztof Skolimowski - zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów,

p. Wioletta Czyż - NSZZ "Solidarność", p. Urszula Woźniak - ZNP, p. Violetta Pulwarska zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Mokotów, p. Janina Krysiak - prezes Wydawnictwa Arkady a także p. Grzegorz Falkowski - dyrektor wykonawczy Związku Szkółkarzy Polskich. Cieszymy się, że byli z nami też dyrektorzy szkól mokotowskich, Rodzice, nauczyciele emeryci i absolwenci szkoły. Ten dzień był ważny dla uczniów klas pierwszych - złożyli ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów naszej Szkoły.
zdj. p. T. Pilikowski, Zuzia (3 tak)

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.