foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Na spotkanie informacyjne dotyczące założenia i prowadzenia sadu ekologicznego przybyło ok. 150 rodziców. Spotkanie rozpoczęło się prezentację multimedialną połączoną z wykładem. Wykład na temat celu i potrzeb jedzenia zdrowej żywności został przeprowadzony przez panią Luizę Jabłońską.
Następnie udaliśmy się do naszego mini sadu, gdzie uczniowie opowiedzieli o tym jak zakładali sad, ile posadziliśmy drzew oraz jakie metody ochrony będziemy stosować.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.