foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

1.Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
2.Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
3.Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

II. PATRONI HONOROWI

Patronat honorowy nad Projektem objęli:
•Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
•Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego;
III. PARTNERZY

Partnerami Konkursu są:
•Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;
•Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;

IV. SPONSORZY

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.