foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 


Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

technik architektury krajobrazu

technik ogrodnik

technik ochrony środowiska

technik weterynarii 1atw

technik weterynarii 1btw

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 - harmonogram

Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 - regulamin

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych - wykaz

 

Ważne strony internetowe

strona elektronicznego systemu rekrutacji warszawa.edu.com.pl

strona Biura Edukacji, ważne komunikaty dotyczące rekrutacji, plan naboru, harmonogram działań ósmoklasisty edukacja.warszawa.pl

wyszukiwarka szkół, kalkulator punktów przeliczanie osiągnięć na punkty, informator o szkołach zawodowych m.st. Warszawy wyszukiwarka.spw.edu.pl

Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego?

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.