foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

 Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

po szkole podstawowej

Klasy I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa IA

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa IB

Klasy II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa II

Klasy III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa III

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

po gimnazjum

Klasy III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa III

Klasy IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa IV

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

po szkole podstawowej

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa I

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa II

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

po gimnazjum

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasa IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasa IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasa IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa II

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa III

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa IV

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasy I - III

Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasy I - II

CLI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne) - klasa I

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza - klasa I

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY R.21. zawód: technik architektury krajobrazu

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY R.5. zawód: technik ogrodnik

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik architektury krajobrazu, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ochrony środowiska, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik ogrodnik, klasy I - IV

Technikum Ogrodnicze - zawód: technik weterynarii, klasa I 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.