foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

podstawa programowa 2017

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Sesja zimowa – styczeń – luty 2022

Uczniowie klas czwartych ( kwalifikacje dwuliterowe) i absolwenci

Termin składania deklaracji – do 15.09.2021 r.

Uczniowie składają deklarację u wychowawców.

Absolwenci składają deklarację w sekretariacie.

Zawód

kwalifikacja

część

data

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

RL.21 (poprawki)

pisemna

11 stycznia 2022 r. godz. 10:00

praktyczna

10 stycznia 2022 r., godz. 9:00

RL.22

pisemna

11 stycznia 2022 r. godz. 12:00

praktyczna

10 stycznia 2022 r., godz. 13:00

TECHNIK OGRODNIK 314205

 

RL.05 (poprawki)

pisemna

11 stycznia 2022 r., godz. 10:00

RL.18

pisemna

11 stycznia 2022, godz. 12:00

praktyczna

10 stycznia 2022 r., godz. 13:00

 

 

TECHNIK WETERYNARII 324002

RL.10 ( poprawki)

pisemna

11 stycznia 2022 r.,godz.  10:00

praktyczna

10 stycznia 2022 r.,godz. 9:00

RL.11

pisemna

11 stycznia 2022 r.,godz.  14:00

praktyczna

W okresie 24-28 stycznia 2022 r., egzamin z „wykonaniem”, ( harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 325511

RL.08 ( poprawki)

pisemna

11 stycznia 2022 r., godz. 10:00

praktyczna

10 stycznia 2022 r., godz. 9:00

RL.09

pisemna

11 stycznia 2022 r., godz. 12:00

praktyczna

10 stycznia 2022 r.,godz. 13:00

 

 

Sesja letnia – czerwiec- lipiec 2022

 

Uczniowie klas czwartych ( kwalifikacje dwuliterowe) i absolwenci

POPRAWKI Z SESJI zimowej 2022 i wcześniejszych sesji

Termin składania deklaracji – do 07.02.2021 r., lub do 8.04.2021 przy poprawianiu egzaminu z sesji zimowej 2022.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

 

RL.21 (poprawki)

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 10:00

praktyczna

20 czerwca 2022, godz. 9:00

R.22 ( poprawki)

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 12:00

praktyczna

20 czerwca 2022, godz. 13:00

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 325511

RL.08 (poprawki)

 

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 10:00

praktyczna

20 czerwca 2022, godz. 9:00

RL.09 (poprawki)

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 12:00

praktyczna

20 czerwca 2022, godz. 13:00

TECHNIK WETERYNARII 324002

RL.10 (poprawki)

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 10:00

praktyczna

20 czerwca 2022, godz. 9:00

RL.11 (poprawki)

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 14:00

praktyczna

W sesji letniej szkoła nie organizuje części praktycznej egzaminu. Uczniowie mogą złożyć deklarację- wtedy zostaną skierowani do innego ośrodka egzaminacyjnego (prawdopodobnie poza Warszawą).

TECHNIK OGRODNIK 314205

 

RL.05 (poprawki)

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 10:00

praktyczna

W okresie od 22 czerwca do 6 lipca 2022 r., egzamin z „wykonaniem” ( harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie)

RL.18 ( poprawki)

pisemna

21 czerwca 2022, godz. 12:00

praktyczna

20 czerwca 2022, godz. 13:00

 

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.