foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Nasza erasmusowa młodzież już dawno wróciła do domu. Drugi tydzień praktyk w ramach projektu „Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność”, nr 2020-1-PL01-KA102-078708, minął szybko. W tym czasie uczniowie z 3 kierunków zawodowych mieli okazję przyswoić nową wiedzę i umiejętności zawodowe oraz poznać historię i tradycję Grecji.
Technicy weterynarii mieli zajęcia praktyczne w klinice weterynarii, w której zajmowali się pielęgnacją oraz leczeniem podstawowych schorzeń u zwierząt domowych, oceniali stan zdrowia zwierząt hodowlanych, wykonywali czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt, wykonywali czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia. Byli odpowiedzialni za: dobieranie i przygotowywanie instrumentarium oraz materiałów do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, asystowanie przy prostych zabiegach polegających na pomocy medycznej choremu zwierzęciu.

Czytaj więcej: Erasmus+

8 czerwca 2021 r. na orliku przy ul. Kazimierzowskiej 60 odbyły się Mistrzostwa Mokotowa w piłce nożnej chłopców w kategorii szkół ponadpodstawowych w ramach 54. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.⚽🥅 Miejsce trzecie zajęło nasze Technikum Ogrodnicze.
Trofea dla zwycięzców wręczali zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów Marek Rojszyk, dyrektor OSiR Mokotów Krzysztof Rosiński oraz zastępca dyrektora OSiR Mokotów Joanna Klimpel.
Gratulujemy❗
Impreza została sfinansowana ze środków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Orlik Mokotów.

W dniach 09.03 – 17.05.2021 r. grupa siedmiu wspaniałych i uzdolnionych osób, czyli: Natalia Gabryś 1bTW, Olga Witkowska 2TWBp, Amelia Iskra 2bTW, Natalia Obcowska 2bTW, Anna Gadawska 2TWAp, Amelia Leszczyńska 2TWAp i Kacper Rymuza 2TWAp. pracowała w ramach projektu z języka niemieckiego: Lernplakat, czyli plakat dydaktyczny. Młodzież zajmowała się niewdzięcznym tematem – rekcją czasownika – i proszę bardzo, jakie piękne plakaty powstały! Bardzo Wam dziękuję za pełne pomysłów i humoru spotkania i za te wspaniałe dzieła, które stworzyliście. Pozdrawiam i zapraszam do udziału w różnych akcjach związanych z językiem niemieckim. Dorota Jakubas

Nie tylko na Erasmusie było ciekawie, w szkole też trwają nie tylko „sztywne" lekcje. Klasa 2tośp miała zajęcia na przyszkolnej łące, która bujnie wyrosła. Zbieraliśmy rośliny, przygotowywaliśmy z nich karty do zielnika, uczyliśmy się ich nazw i zastosowania (wiele z nich to rośliny lecznicze i jadalne). Niektóre z nich dostały nawet własne imię, jak wiesiołek dwuletni -Radek.  Efekty naszej pracy można podziwiać na I piętrze na korytarzu. Zachęcamy innych do zrobienia własnego zielnika tematycznego w trakcie wakacji.

W czasie pierwszego tygodnia praktyk w ramach projektu „Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność”, nr 2020-1-PL01-KA102-078708, młodzież z 3 kierunków zawodowych miała okazję przyswoić nową wiedzę i umiejętności zawodowe oraz poznać historię i tradycję Grecji.
Technicy weterynarii odbyli wdrożenie – zapoznanie z podstawowymi gatunkami, rasami i typami zwierząt hodowlanych, w tym zwierząt typowych dla Grecji. Poznali i obsługiwali maszyny i urządzenia wspomagające pracę w gabinecie weterynaryjnym. Wykonywali takie zadania jak: ocena stanu zdrowia zwierząt, przygotowywanie zwierząt do czynności lekarsko-weterynaryjnych, dobieranie i przygotowywanie instrumentarium oraz materiałów do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, dokonywanie mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Odbyli także wizytację i zajęcia praktyczne w hodowli owiec, kóz, koni oraz w schronisku dla zwierząt.

Czytaj więcej: Erasmus+

Technikum Ogrodnicze na Bełskiej to nie tylko miejsce projektowania zieleni i zdobywania umiejętności w zakresie zawodów, których specyfikę poznają nasi uczniowie. Tutaj młodzież doskonali także zdolności polonistyczne. I to z jakim efektem!
Z dumą mogę poinformować, że uczniowie naszej szkoły brali udział w festiwalu artystów warszawskiego Mokotowa MAM TO!
I tak oto w konkursie literackim :
- wyróżnienie otrzymał Kacper Rymuza z klasy 2TWAP
- III miejsce zajęła Aleksandra Zajączkowska z klasy 1TWA.
Natomiast w konkursie recytatorskim wyróżnienie przypadło Aleksandrze Gajewskiej z klasy 2TO.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, życzymy płodnego pióra i dalszych sukcesów!
Jakub Łężny

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.