foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Informacja o egzaminach poprawkowych
24.08. -diagnostyka weterynaryjna w praktyce – godz. 8.00
matematyka - godz. 8.00 klasy: 1 a TAK, 1 b Tak, 1 aTW, 1 bTW, 1 TO, 1 TOŚ, 2 aTAK g, 2 TOp, 2 TOg, 2 TOŚ g, 3 aTW, 3 bTW, 3T/TO, 3TAK/TO, 4 TO, 4bTW
matematyka godz. 12.00 klasy: 2 a TAK p, 2 b Tak p, 2 b TAK g, 2 a TW p, 2 b TWp, 2 a TW g, 2 b TW g, 2 toś p
25.08 – godz.8.00 – wszystkie klasy
język polski, chemia, mała architektura ogrodowa, projektowanie małej architektury ogrodowej, podstawy projektowania , historia, anatomia i fizjologia zwierząt, anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce, język niemiecki, rysunek zawodowy

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem: warszawa.edu.com.pl

Terminy

0d 3 sierpnia br. do 5 sierpnia br.  do godz. 15.00 kandydaci, którzy chcą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej wypełniają wniosek w systemie korzystając z danych dostępowych z rekrutacji zasadniczej. We wniosku wskazują  nową listę preferencji wybierając szkoły/oddziały, które dysponują wolnymi miejscami. W ww. terminie kandydaci składają  wniosek wraz z kopią świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru.  Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie.

16 sierpnia br. o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 17 sierpnia br. do 20 sierpnia br. kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia  poprzez złożenie: oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe składają także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

23 sierpnia br. o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych.

Dzielimy się wspaniałą wiadomością! W dniu 22 lipca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Sektorową Radą ds. Kompetencji Odzysku Materiałowego Surowców a szkołą. Celem współpracy jest promowanie sektora odzysku materiałowego, kierunku technik ochrony środowiska, w którym kształci szkoła oraz rozszerzenie działań między przedsiębiorstwami, a szkołą w celu realizacji kształcenia zawodowego dostosowanego do rzeczywistych potrzeb rynku.
Patronem porozumienia jest m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Politechnika Warszawska.
Przed nami dużo pracy i jeszcze więcej możliwości!

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.