foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Uwaga Absolwenci,

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej – styczeń- luty 2022 r. odbędą się:

- część pisemna – 11 stycznia 2022 r.

- część praktyczna w formie dokumentacji – 10 stycznia 2022 r

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji „dwuliterowej” proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 15 września 2021 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły. Druki deklaracji – do pobrania w sekretariacie.

Czytaj więcej: Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej – styczeń- luty 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
Uroczystość w sali gimnastycznej
kl.1  godz. 10.00

kl. 2 i 4  godz. 10.30

kl. 3 godz. 11.00
 
Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły na godz. 9.00 - spotkanie z wychowawcami, spacer po szkole.
Jesteśmy zmuszeni odmówić rodzicom udziału w uroczystości.

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.